نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم تولید هیدروژن با کمک کلکتور خورشیدی تراف سهموی و مخزن ذخیره‌سازی انرژی حرارتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-37

مرضیه کریمی؛ مهدی مهرپویا؛ فتح الله پورفیاض