شماره‌های پیشین نشریه

تیر 1400، صفحه 70-131 اردیبهشت 1400، صفحه 1-69
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 18
تعداد نویسندگان 28
------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 22
تعداد مقالات رد شده 4
درصد عدم پذیرش 18.1%
تعداد مقالات پذیرفته شده 18
درصد پذیرش 81.9%
زمان پذیرش (روز) 30

نشریه علمی-دانشجویی (تخصصی) "حفاظت آب، خاک و هوا" به منظور برداشتن گامی موثر در جهت توجه بیشتر به این منابع ارزشمند و همچنین ارائه راهکارهای نوین علمی جهت بهبود وضعیت آن‌ها در کشور تاسیس گردیده است. بی شک فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی می‌توانند  نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. براین اساس دانشگاه تهران به عنوان نخستین موسسه دانشگاهی آموزش عالی ایران، وظیفه خود دانسته است تا با گردهم آوری مطالعات علمی نوین و ارزشمند جامعه علمی کشور بخشی از مسئولیت خطیر خود را به انجام برساند. نشریه "حفاظت آب، خاک و هوا" به صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی اکوهیدرولوژی‚ رشته اکوهیدرولوژی‚ گروه مهندسی انرژی های نو ومحیط زیست‚ دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به عنوان اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده‚ توسط خانم سیده آمنه سجادی تاسیس و با همیاری اساتید بزرگوار و دانشجویان پویا راه اندازی گردیده است. رویکرد ما نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور جهت حفظ محیط زیست، توجه به داشتن هوایی سالم، مدیریت و بهبود منابع آبی، توسعه و حفاظت از منابع خاک و مدیریت و توسعه منابع انرژی کشور علی الخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد.

رویکردهای تحقیقاتی فعلی این نشریه بر اساس چالش‌های موجود در کشور بوده که برگرفته از برنامه‌ی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه تهران بر اساس اصول و معیارهای علمی و برمبنای نیازهای واقعی و خط مشی دانش‌محور بنا نهاده شده است. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.

این نشریه پس ازکسب مجوزدرتیرماه 1399 و انتشار پیوسته سه فصلنامه با التفات مسئولین و اساتید بزرگوار آقایان دکتر محمدعلی زارع چاکوهی ‚دکترسیدجوادساداتی نژاد‚دکترحسین یوسفی‚دکتر یونس نورالهی‚ دکتر علیبخش کسائیان ‚ خانم دکتر فاطمه راضی وبا همت مدیرمسئول و شورای سردبیری وقت خانم سیده آمنه سجادی و آقای محمدامین وزیری راد و همراهی اعضا انجمن آقا و خانمها سیدامیرعلی سجادیان ‚فهیه سلیمی و لیلا قره داغی بصورت دو فصلنامه با درجه حرفه ای و یک نشریه علمی ترویجی یک امتیازی از نظر پژوهشی می باشد.

لطفا برای دانلود تمپلیت نگارش مقاله بر روی تب "راهنمای نویسندگان" کلیک نمایید. همچنین جهت ارسال مقاله خود برای نشریه "حفاظت آب، خاک و هوا" بر روی تب "ارسال مقاله" در بالای صفحه کلیک نمایید.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تیر 1400، صفحه 70-131 

شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

صفحه 94-104

محمد صادق رهبانی؛ زینب سادات امامی العریضی؛ اسماء دلاوری دوسر