شماره‌های پیشین نشریه

تیر 1400، صفحه 70-131 اردیبهشت 1400، صفحه 1-69
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 18
تعداد نویسندگان 28
------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 22
تعداد مقالات رد شده 4
درصد عدم پذیرش 18.1%
تعداد مقالات پذیرفته شده 18
درصد پذیرش 81.9%
زمان پذیرش (روز) 30

نشریه علمی-دانشجویی (تخصصی) "حفاظت آب، خاک و هوا" به منظور برداشتن گامی موثر در جهت توجه بیشتر به این منابع ارزشمند و همچنین ارائه راهکارهای نوین علمی جهت بهبود وضعیت آن‌ها در کشور تاسیس گردیده است. بی شک فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی می‌توانند  نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. براین اساس دانشگاه تهران به عنوان نخستین موسسه دانشگاهی آموزش عالی ایران، وظیفه خود دانسته است تا با گردهم آوری مطالعات علمی نوین و ارزشمند جامعه علمی کشور بخشی از مسئولیت خطیر خود را به انجام برساند. نشریه "حفاظت آب، خاک و هوا" به صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی اکوهیدرولوژی‚ رشته اکوهیدرولوژی‚ گروه مهندسی انرژی های نو ومحیط زیست‚ دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به عنوان اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده تاسیس و با همیاری اساتید محترم و دانشجویان راه اندازی گردیده است. رویکرد این نشریه نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور جهت حفظ محیط زیست، توجه به داشتن هوایی سالم، مدیریت و بهبود منابع آبی، توسعه و حفاظت از منابع خاک و مدیریت و توسعه منابع انرژی کشور علی الخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد.

رویکردهای تحقیقاتی فعلی این نشریه بر اساس چالش‌های موجود در کشور بوده که برگرفته از برنامه‌ی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه تهران بر اساس اصول و معیارهای علمی و برمبنای نیازهای واقعی و خط مشی دانش‌محور بنا نهاده شده است. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.

لطفا برای دانلود تمپلیت نگارش مقاله بر روی تب "راهنمای نویسندگان" کلیک نمایید. همچنین جهت ارسال مقاله خود برای نشریه "حفاظت آب، خاک و هوا" بر روی تب "ارسال مقاله" در بالای صفحه کلیک نمایید.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تیر 1400، صفحه 70-131 

شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

صفحه 94-104

محمد صادق رهبانی؛ زینب سادات امامی العریضی؛ اسماء دلاوری دوسر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مشاور علمی مدیر اجرایی دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه