درس‌هایی از سوگیری های رفتاری نسبت به COVID-19 برای سیاست های اقلیمی و خطرات تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجو، مهندسی طبیعت، دانشگاه تهران، تهران.

2 دانشجو، مهندسی طبیعت، دانشگاه تهران، کرج.

چکیده

COVID-19 و تغییرات اقلیمی از نظر علل و عواقب شباهت های بسیاری دارند. به عنوان مثال هردو بیشترین تأثیر را بر جوامع محروم و آسیب پذیر می­گذارند.  هر دو این مشکلات را می­توان به عنوان خطرات کم احتمال پر پیامد (LP-HC)  توصیف کرد، که با تعصبات رفتاری مختلفی همراه است و این خطرات در نتیجه انحراف رفتارهای فردی از ارزیابی منطقی پیامد های خطر است که توسط کارشناسان ارائه شده است. همچنین می­توان از شیوع بیماری COVID-19 به عنوان یک آزمایش سریع برای چگونگی برخورد موثر با تغییرات اقلیمی قبل از اینکه خیلی دیر شود، بهره برد.
با این حال، سوال بعدی این است که آیا بحران COVID-19 و عواقب ناشی از آن، در مدیریت تغییرات اقلیمی و سیاست های سازگاری که بسته به درک و اقدام جامعه اتخاذ می‌شود، به منظور کاهش خطرات LP-HC موثر است؟
با بهره‌گیری از تحلیل‌هایی که در مورد تعصبات رفتاری موجود در تصمیمات فردی بر اساس دهه ها تحقیق در روانشناسی و اقتصاد رفتاری است، می­توان نشان داد که چگونه میان فرآیندهای تصمیم­گیری درباره COVID-19 و تغییرات اقلیمی ارتباط برقرار کرد. در واقع تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی می­تواند کاهش یابد اگر به طور فعالانه از همه­گیری­ها درس بگیریم، و سیاست­ هایی را اجرا کنیم که در این راستا باشد. بعلاوه می­توان نتیجه گرفت که توصیه­هایی برای سیاست های ارتباطی، مردم را به خطرات تغییرات آب و هوا و پیوند دولت متوجه کند. به عبارت دیگر پاسخی است به بحران COVID-19 و پیامدهای آن که بر پایداری محیط زیست و اقدامات آب و هوایی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها