دوره دوم - شماره دوم نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

دوره دوم - شماره دوم  نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

برای دانلود "دوره دوم - شماره دوم" نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا بر روی اینجا کلیک فرمایید.

این شماره نشریه حفاظت آب خاک و هوا شامل 6 مقاله با عنوان های زیر منتظر شد:

- بررسی انواع روش‌های سایزینگ سیستم‌های تولید انرژی تجدیدپذیر پراکنده مسکونی متصل به شبکه

- شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

- استفاده از گلسنگ درارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

- مروری بر مطالعات اقتصادی (مبتنی بر هزینه انرژی) سامانه‌های فتوولتائیک حرارتی

- اندازه­گیری گازهای گلخانه­ای براساس استاندارد بین المللی ISO

- درس­هایی از سوگیری های رفتاری نسبت به COVID-19 برای سیاست های اقلیمی و خطرات تغییر اقلیم

همچنین سومین شماره نشریه آبنوس (خبر نامه انجمن اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران) نیز ضمیمه این شماره گردیده است.