درباره نشریه

حفاظت آب، خاک و هوا امروزه به عنوان یک چالش جهانی از اهمیت بالایی در تمامی کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با معضلاتی نظیر آلودگی هوا، عدم ثبات کیفیت خاک، تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی و همچنین مشکلات ناشی از کمبود انرژی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی منابع ذکر شده تاثیر می‌گذارد مواجه است. لذا برآن شدیم تا با تاسیس نخستین نشریه تخصصی "حفاظت آب، خاک و هوا" بر مبنای فعالیت های علمی-دانشجویی گامی موثر در جهت توجه بیشتر به این منابع ارزشمند و همچنین ارائه راهکارهای نوین علمی جهت بهبود وضعیت آن‌ها در کشور برداریم. بی شک فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی می‌توانند  نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور داشته باشند. براین اساس دانشگاه تهران به عنوان نخستین موسسه دانشگاهی آموزش عالی ایران، وظیفه خود دانسته است تا با گردهم آوری مطالعات علمی نوین و ارزشمند جامعه علمی کشور بخشی از مسئولیت خطیر خود را به انجام برساند. نشریه "حفاظت آب، خاک و هوا" به صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی اکوهیدرولوژی‚ رشته اکوهیدرولوژی ‚ گروه مهندسی انرژی های نو ومحیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده توسط خانم سیده آمنه سجادی تاسیس و با همیاری اساتید گرانقدر و دانشجویان پویا گروه راه اندازی شده  است. رویکرد ما نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور جهت حفظ محیط زیست، توجه به داشتن هوایی سالم، مدیریت و بهبود منابع آبی، توسعه و حفاظت از منابع خاک و مدیریت و توسعه منابع انرژی کشور علی الخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد.

رویکردهای تحقیقاتی فعلی این نشریه بر اساس چالش‌های موجود در کشور بوده که برگرفته از برنامه‌ی راهبردی وزارت علوم و دانشگاه تهران بر اساس اصول و معیارهای علمی و برمبنای نیازهای واقعی و خط مشی دانش‌محور بنا نهاده شده است. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.

این نشریه پس از کسب مجوز در تیرماه 1399 و انتشار پیوسته  سه فصلنامه با همت و در دوره مدیر مسئولی خانم سیده آمنه سجادی و شورای سردبیری خانم سیده آمنه سجادی ‚ آقای محمدامین وزیری راد و همراهی اعضا انجمن آقا و خانمها سیدامیرعلی سجادیان ‚ فهیمه سلیمی کوچی و لیلا قره داغی  در حال حاضر‚ بصورت دو فصلنامه با دریافت درجه حرفه ای یک نشریه علمی - ترویجی یک امتیازی از نظر پژوهشی می باشد .