مروری بر مطالعات اقتصادی (مبتنی بر هزینه انرژی) سامانه‌های فتوولتائیک حرارتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجو دکتری دانشگاه تهران

چکیده

در میان انواع انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی مناسب و تکنولوژی توسعه یافته بیش از سایر انواع تکنولوژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده کنندگان اصلی از تکنولوژی فتوولتائیک، کشورهای با پتانسیل تابش خورشیدی بالا هستند که عموما دارای اقلیم گرمسیر می‌باشند. به دلیل اثر منفی افزایش دما بر بازدهی الکتریکی سلول‌های خورشیدی، سیستم‌های فتوولتائیک-حرارتی به منظور دفع حرارت از سلول و همچنین استفاده مفید از حرارت تلف شده توسعه یافته اند. مهمترین روش‌های مورد استفاده در این سیستم‌ها، خنک‌سازی به وسیله آب، هوا، نانوسیالات، مواد تغییر فاز دهنده و محیط‌های متخلخل می‌باشد. اما بزرگترین چالش در استفاده از تکنولوژی فتوولتائیک-حرارتی افزایش هزینه تمام شده سیستم و متعاقبا افزایش هزینه انرژی تولید شده است. لذا در این مطالعه برآن شدیم تا تاثیر استفاده از راهکار‌های متفاوت خنک‌سازی بر میزان افزایش هزینه انرژی سامانه‌های فتوولتائیک را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها