استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجو، مهندسی طبیعت، دانشگاه تهران، تهران.

2 فارغ التحصیل، کارشناسی زنتیک، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در این مقاله به پایش بیولوژیکی کیفیت هوا با استفاده از گلسنگ­ها در مناطق صنعتی، شهری و حومه­ی شهرهای مجاورت منابع آلودگی، براساس مطالعات انجام شده در دهه­های گذشته، پرداخته می­شود.
همچنین مطالعات مختلف پیرامون گلسنگ­ها در مناطق طبیعی و مکان­های آلوده و روش­های تحلیلی مورد استفاده در این مطالعات مورد بحث واقع شده است.
بعلاوه، این مقاله شامل اطلاعاتی تکمیلی در رابطه با موضوع اصلی است. به عنوان مثال، فاکتورهای زیست محیطی و انسانی که بر میزان حساسیت آلودگی جوامع گلسنگ موثر هستند، اثرات منفی آلودگی بر ساختار گلسنگ­ها و مکانیسم­های جذب فلز.
به طور ویژه بر بکار گرفتن گلسنگ­ها به عنوان نشانگر زیستی جهت تشخیص کیفیت هوا به لحاظ کمی و تأثیرات آلاینده­های هوا مانند دی­اکسید گوگرد، فلزات سنگین، ذرات معلق و رادیونوکلیدها، تاکید گردیده است.  
باتوجه به ویژگی گلسنگ، روش­های بیولوژیکی مناسب، مزایا و معایب آن­ها، مطالعات گذشته در مورد این موضوع در جهان، ارزیابی مقالات و اعتبار نتایج به دست آمده در یک چشم­انداز گسترده بررسی شده است.
امید است که این مقاله به عنوان یک منبع راهنما برای ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا، ایجاد مدیریت و استراتژی­های حفاظتی به وسیله­ی گلسنگ مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها