کلیدواژه‌ها = اینترنت اشیا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت رواناب شهری با کمک فیلترهای سبز و اینترنت اشیا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 26-31

پریسا صراطی؛ فاطمه اصغری کلشانی