بررسی تطبیقی شاخص SSI و RAI در غرب حوزه آبخیز ارومیه در سال 1398با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته اکو هیدرولوژی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته اکوهیدرولوژی، دانشگاه تهران

چکیده

خشکسالی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نتایج تغییرات اقلیم در چند دهه اخیر دانست. که به شدت تمام جوامع طبیعی ، موجودات زنده و انسان ها را تحت شعاع قرار داده است. در نتیجه با استفاده از شاخص های هواشناسی و هیدرولوژیکی در خشکسالی میتوان شدت و تدارم خشکسالی را بیان کرد که اولین قدم این کار تعیین بهترین شاخص برای منطقه مورد نظر است.  از مهمترین حوزه های ابریز ایران میتوان به حوزه آبریز ارومیه اشاره کرد که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع در این مقاله با استفاده از آمارهای بارندگی و دبی به ترتیب به شاخص هواشناسی RAI و شاخص هیدرولوژیکی SSI  یرای ۱۰ ایستکاه در حوزه ابریز ارومیه محاسبه شد. ابتدا این دو شاخص در  محیط نرم افزار متلب محاسبه شدند و سپس در محیط نرم افزار GIS  به روش درون یابی با متد کریجینگ، شاخص SSI نسبت به شاخص شاهد RAI   پهنه بندی شد که بررسی نتایج حاصل از درون یابی انطباق و همپوشانی مناسبی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها