مروری بر سیستم‌های هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر (آبی، بادی و خورشیدی) و مطالعات نوین این حوزه با تمرکز بر تولید برق در نواحی مختلف دنیا

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون جمعیت جهان به تولید برق بیشتر، هزینه فزاینده تامین برق از سوخت های فسیلی و به موازات آن مقرون به صرفه بودن منابع آبی، خورشیدی و بادی در امر تولید، اهمیت جایگزینی انرژی های پاک با منابع آلاینده و سنتی روز به روز بیشتر احساس می شود. با این حال، توسعه سیستم های تجدیدپذیر نیز عاری از چالش نمی باشد. ماهیت متناوب و پیش بینی ناپذیر منابع بادی و خورشیدی سبب گشته است اتکای کامل به سیستم منفر تجدید پذیر برای پوشش برق مورد نیاز در بسیاری از کشورهای دنیا امکان پذیر نباشد. به همین دلیل سیستم های هیبریدی متشکل از دو یا چند منبع تجدیدپذیر با افزایش ثبات تولیدی سیستم و کاهش هزینه های مربوطه، به عنوان راه حلی مطلوب در یکی دو دهه اخیر مورد توجه کارشناسان و متخصصان قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر ابتدا وضعیت تولید برق در جهان به تفکیک منابع و سپس کشورهای تولید کننده و هزینه های کنونی تولید برق از منابع فسیلی در قیاس با منابع تجدیدپذیر به صورت مختصر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس سیستم های هیبریدی متشکل از سه منبع اصلی تجدیدپذیر (آبی، خورشیدی و بادی) با هدف تولید برق در نقاط مختلف دنیا مرور شده و به یافته ها و طرح های نوین در مطالعات مربوط به بهینه سازی و امکان سنجی استقرار این سیستم ها اشاره شد.

کلیدواژه‌ها