دوره اول- شماره اول نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

دوره اول- شماره اول  نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا منتشر شد

برای دانلود نخستین شماره نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب، خاک و هوا بر روی اینجا کلیک فرمایید.

نخستین شماره نشریه حفاظت آب خاک و هوا شامل 6 مقاله با عنوان های زیر منتظر شد:

- مروری بر روش‌های بهینه‌سازی ساختمان‌های صفر‌انرژی

- بررسی فنی-اقتصادی تامین آب شیرین در مناطق محروم ایران با استفاده از سیستم‌های هیبرید انرژی – مطالعه موردی: روستای تلنگ در سیستان و بلوچستان

- مدیریت رواناب شهری با کمک فیلترهای سبز و اینترنت اشیا

- بهینه سازی و کنترل نزولات جوی با تلفیق علوم نوین و پیشین

- تاثیر تغییرات آب و هوایی فصلی بر رشد و فراوانی آفت مگس زیتون

- مکانیابی و ارزیابی انرژی باد برای احداث مزارع بادی- مطالعه موردی در استان فارس

همچنین نخستین شماره نشریه آبنوس (خبر نامه انجمن اکوهیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران) نیز ضمیمه این شماره گردیده است.