نویسنده = محمد امین مظاهری تهرانی
مروری بر مطالعات اقتصادی (مبتنی بر هزینه انرژی) سامانه‌های فتوولتائیک حرارتی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-117

محمد امین مظاهری تهرانی؛ محمد امین وزیری راد