کلیدواژه‌ها = تغییرات آب و هوایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش استانداردهای بین المللی ایزو در کاهش تغییرات آب و هوایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-8

محمد صادق رهبانی؛ حمیده نیک بین