نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی شاخص SSI و RAI در غرب حوزه آبخیز ارومیه در سال 1398با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-46

فاطمه اصغری کلشانی؛ کتایون ستاریان اصیل


2. بهینه سازی و کنترل نزولات جوی با تلفیق علوم نوین و پیشین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 32-38

کتایون ستاریان اصیل؛ راحیل ابراهیم پور