نویسنده = فاطمه راضی آستارایی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


2. شبیه سازی سیستم های تصفیه آب خاکستری برای تولید آب با کیفیت غیرخوراکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 9-22

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی