تعداد مقالات: 22

2. شبیه سازی سیستم های تصفیه پساب کشتارگاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 79-93

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


3. استفاده از گلسنگ در ارزیابی بیولوژیکی کیفیت هوا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 94-104

محمد صادق رهبانی؛ زینب سادات امامی العریضی؛ اسماء دلاوری دوسر


4. مروری بر مطالعات اقتصادی (مبتنی بر هزینه انرژی) سامانه‌های فتوولتائیک حرارتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-117

محمد امین مظاهری تهرانی؛ محمد امین وزیری راد


9. مروری بر روش‌های بهینه‌سازی ساختمان‌های صفر‌انرژی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-12

موژان پناهی وقار؛ علیبخش کسائیان


10. بررسی نقش استانداردهای بین المللی ایزو در کاهش تغییرات آب و هوایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-8

محمد صادق رهبانی؛ حمیده نیک بین


11. شبیه سازی سیستم های تصفیه آب خاکستری برای تولید آب با کیفیت غیرخوراکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 9-22

سینا لبافی؛ فاطمه راضی آستارایی؛ معین خالویی


13. طراحی سیستم تولید هیدروژن با کمک کلکتور خورشیدی تراف سهموی و مخزن ذخیره‌سازی انرژی حرارتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-37

مرضیه کریمی؛ مهدی مهرپویا؛ فتح الله پورفیاض


14. مدیریت رواناب شهری با کمک فیلترهای سبز و اینترنت اشیا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 26-31

پریسا صراطی؛ فاطمه اصغری کلشانی


15. بهینه سازی و کنترل نزولات جوی با تلفیق علوم نوین و پیشین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 32-38

کتایون ستاریان اصیل؛ راحیل ابراهیم پور


16. بررسی تطبیقی شاخص SSI و RAI در غرب حوزه آبخیز ارومیه در سال 1398با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-46

فاطمه اصغری کلشانی؛ کتایون ستاریان اصیل