تعداد مقالات: 6
1. مروری بر روش‌های بهینه‌سازی ساختمان‌های صفر‌انرژی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-12

موژان پناهی وقار؛ علیبخش کسائیان


3. مدیریت رواناب شهری با کمک فیلترهای سبز و اینترنت اشیا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 26-31

پریسا صراطی؛ فاطمه اصغری کلشانی


4. بهینه سازی و کنترل نزولات جوی با تلفیق علوم نوین و پیشین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 32-38

کتایون ستاریان اصیل؛ راحیل ابراهیم پور